To view content specific to your location and shop online select another country or region.

Mükellef ile Şahıs Şirketi Kurun

Vergi muafiyetlerinden
yararlanın.

Sosyal medya içerik üreticilerinin ve mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elde ettikleri kazançlar için vergi muafiyetinden faydalanın.

Evden ürettiklerinizi internetten satın; çalıştırdığınız her personel için ek vergi muafiyeti edinin. Bütün işlemleri online olarak takip edin.


Şirket kurmadan; esnaf vergi muafiyet belgesi alınması, gelir - gider raporlaması yapabilmeniz için ön muhasebe programı ve banka hareketleri takibi gibi tüm süreçlerde yanınızdayız.


Sosyal Medya İçerik Üreticileri ve Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştirenler;

Vergi Muafiyeti Kapsamı

Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi ve söz konusu kazançların toplamının Gelir Vergisi Kanununda yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmayanlar vergiden muaf tutulacaktır.

Nelere Dikkat Edilmelidir?

1 Ocak 2022 itibarıyla, Yıllık kazançları toplamı gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için ₺880.000) aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar.


İstisnaya ilişkin şartların taşınmadığının tespit edilmesi halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunur. Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, %15 oranında gelir vergisi kesintisi yaparak sizin adınıza ödemekle yükümlüdür.

Evde Ürettiklerini İnternet Üzerinden Satanlar;

Vergi Muafiyeti Kapsamı

Bir işyeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri durumunda bu faaliyetlerden elde ettikleri gelirleri esnaf muaflığı kapsamında gelir vergisine tabi tutulmayacaktır.

Nelere Dikkat Edilmelidir?

Evde üretilmeden bir tedarikçiden satın alınarak internet üzerinden satılan ürünler muafiyet kapsamında değildir. Personel çalıştıracaksanız SGK tarafındaki işlemleri yapıp, personelinizin sigorta girişini yapmanız gerektiğini unutmayın. Satışlarınız ₺240.000’yi aşması durumunda şirketinizi kurarak sonraki satışlarınız için Fatura düzenlemeniz gerekmektedir.


Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, %4 oranında gelir vergisi kesintisi yaparak sizin adınıza ödemekle yükümlüdür.

  Muafiyetten Yararlanabilmek için
  Gereken Evraklar

  • Sadece TC kimlik kartının ön yüzünün fotoğrafı yeterlidir
  • Eğer banka hesabı yoksa online açılabilir. Bunun için gereklilikler:
   • Yeni TC Kimlik Kartı
   • NFC Destekli Akıllı Telefon
  Şahıs Şirketi için Gerekli Belgeler
  Şahıs Şirketi Giderleri

  Fiyata Dahil Hizmetler

  1. Esnaf Muafiyet Belgesi Başvurusu
  2. Ön Muhasebe Programı
  3. Online Banka Hesabı Açılışı
  4. Banka Entegrasyonu
  5. KOSGEB Girişimcilik Ön Bilgilendirme
  6. Marka Tescil Araştırması
  7. Vergi Danışmanlığı*
  8. Stok Takibi
  9. Müşteri Takibi
  10. Sipariş Fişi Oluşturma
  11. Raporlama
  12. Sipariş Takibi
  13. Link ile Ödeme Alma
  * Vergi Danışmalığı; Mükellef kullanan mali müşavirler tarafından verilebilir. Personel çalıştırma durumunda ilave olarak SGK başvuru işlemleri satın alınabilir.

  Mükellef’i üyelerinden dinleyin.

  "Mükellef ile işlemlerim çok hızlı ilerledi. Her konuda arkadaşlardan destek aldık. Herkese tavsiye ediyoruz."

  Fulya & Dilek

  Hızlı Şirket Kurma

  Mükellef Lite ile vergi muafiyetinden yararlanarak işinizi büyütün.

  Hemen Kayıt Olun

  Sorularınız için iletişim bilgilerinizi bırakın, sizi hemen arayalım.

  Destek Alın