Hemen Mükellef olun, fatura kesmeye başlayın!

Mükellef ile tüm finans süreçlerinizi dijital olarak yönetin.

Bireysel

250₺/Ay
'den başlayan fiyatlarla
Kuruluş İşlemleri
e-İmza veya Mali Mühür
Ön Muhasebe Programı
e-Fatura | e-Arşiv Fatura
100 Fatura Kontör
Finansal İşlemler
Hemen Başlayın

Kurumsal

950₺/Ay
'den başlayan fiyatlarla
Mali Mühür
Ön Muhasebe Programı
e-Fatura | e-Arşiv Fatura
1.000 Fatura Kontör
Finansal İşlemler
Hemen Başlayın

*KDV hariç fiyatlardır.

*mukellef.co Mali Müşavirlik hizmeti vermez.
Mükellefler ve Mali Müşavirlerin tüm süreçlerini tek bir noktadan takip edebileceği ortak bir platform sağlar.

Ek Hizmetler

Sanal Ofis

129₺/Ay
Stopaj ödemeden resmi şirket adresi olarak gösterin.
Posta ve kargolarınızı sizin adınıza teslim alıp, saklayalım.
Hemen Başlayın

Marka Tescil

1.250₺
Mükellef ile ücretsiz marka araştırması yapın.
Tescil işlemlerinizi gerçekleştirerek markanızı koruma altına alın.
Hemen Başlayın
İlave Ücretler

Belirli durumlarda, sizlerden onay alınarak ilave ücretler uygulanabilir.

We can connect you with a certified tax expert. When your books are ready, they’ll file your taxes for as little as $180. Call us at 1 (888) 760 1940 to discuss the options.

Fiyatlandırma

Dilediğiniz zaman bireysel veya kurumsala geçiş yapabilirsiniz.

Destek

Dilediğiniz zaman [email protected] adresine e-posta gönderebilir veya hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında canlı destekten bize ulaşabilirsiniz.

İptal Edebilme

Sizi asla zorlamayız. Dilediğiniz zaman iptal edin.
Tüm verilerinizi teslim ederiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Mükellef’e kayıt olup, evraklarınızın tamamını yüklediğinizde en geç ertesi iş günü işletme kuruluş işlemleriniz tamamlanmış olur. Vergi memurunun ziyareti sonrasında vergi levhanız sisteme yüklenir. Süreci Mükellef uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.

Elektronik fatura elektronik ortamda hazırlanan ve kağıda basılmayan bir fatura çeşididir. Elektronik faturanın iki türü vardır: e-Fatura ve e-Arşiv Fatura.

e-Fatura; her iki tarafın da elektronik fatura kullanıcısı olduğu durumlarda kullanılır. İsteyen her kurum geçebilir.

e-Arşiv; e-fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi tüzel kişilere ve aynı zamanda vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda (e-mail) fatura gönderim biçimidir. İstek dahilinde, e-Arşiv fatura beyaz A4 kağıt üzerine çıktı alınıp kağıt olarak da iletilebilir.

Cirosu belirli bir tutarın üzerinde bulunan e-ticaret sitelerine zorunlu tutulmuştur. İsteyen her kurum geçebilir. e-Arşiv sistemine dahil olmak için e-Fatura da kullanılmalıdır. Aynı anda ikisine de geçebilir.

Online başvuru formunu doldurduğunuzda Mükellef Ekibi tarafından aranacaksınız ve tüm işlemlerinizi birlikte yapacaksınız.

İşletmenin kendi bünyesinde tutulan, finansal yönetimini sağlamak için her türlü verinin takip edilmesine yarayan bir programdır. Müşteriler, tedarikçiler, banka hesapları, fişler, faturalar gibi temel muhasebe kayıtlarını ve tüm bunların hareketlerini takip etmek için kullanılır.

Tüm beyanname ve bildirgelerinizi “Dokümanlar” sekmesinden dilediğiniz zaman görüntüleyebileceksiniz.

Mali müşavirleriniz sizin vergi ve sigorta prim tahakkuklarınızı sisteme yükleyince size bilgilendirme gelir. Bu ödemeleri yapmak sizin sorumluluğunuzdadır.

İçinde bulunduğunuz ayın bedelini ödeyerek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ancak ücret iadesi yoktur.

Detaylar

Basit usulden yararlanabilmek için, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen şartlara sahip olmak gerekir.

 1. Kendi işinde bilfiil çalışması ya da bulunması.

 2. İnternet üzerinden satış yapmaması.

 3. İşyeri mülkiyeti işyeri sahibine ait ise emsal kira bedelinin,kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedeli toplamının,2018 yılı için; büyükşehirlerde 7.400₺ 'yi, diğer yerlerde ise 4.900₺ 'yi aşmaması.

 4. Alım-Satım işi ile uğraşanlar için; satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alım tutarlarının; 2018 yılı için 100.000₺ 'yi veya yıllık satış tutarının 148.000₺ 'yi aşmaması.

 5. Hizmet işleri ile uğraşanlar için bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2018 yılı için 49.000₺ 'yi aşmaması.

 6. Hem alım satım hem de hizmet faaliyetlerinin bir arada yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2018 yılı için 100.000₺ 'yi aşmaması gereklidir.

  Basit Usule Tabi Olmanın Sağladığı Başlıca Kolaylıklar

 1. Vergi tevkifatı yapma zorunluluğu yoktur.

 2. Ücret ve kira giderleri için muhtasar beyanname verilmez.

 3. Gelirleri üzerinden 3 ayda bir peşin olarak ödenen geçici vergi beyannamesi verilmez.

 4. Basit usule tabi mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır.

 5. KDV Beyannamesi verilmez.

İlk defa işe başlayanlar ile yeniden işe başlayan firmalar yıllık iş hacimlerine göre her yıl güncellenen belli tutarlarlara kadar işletme hesabına göre defter tutabilirler. Sermaye gerektirmeden gerçek kişiler tarafından kolay kurulabilen ve kolay kapatılabilen bir mükellefiyet türüdür. Hesap dönemi sonundaki mal mevcudunun değeri hasılata, hesap dönemi başındaki mal mevcudu giderlere ilave olunur. Hasılat satış tutarlarını içerir, giderler dönem içi alış tutarlarını içerir.

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden çok şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Serbest meslek erbabına örnek vermek gerekirse; Doktor, Avukat, Mimar, Mühendis ve Müşavirleri sayabiliriz.

Limited şirketler asgari 10.000₺ sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Ünvanlarında ‘Limited Şirket’ ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25₺ veya bunun katları olması gerekir. Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Bilanço esasına göre defter tutarlar.

Anonim şirketler; asgari 50.000₺ sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Ünvanlarında ‘Anonim Şirket’ ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Bilanço esasına göre defter tutarlar.