Hemen Mükellef olun, fatura kesmeye başlayın!

Şirketi olmayanlar için isteğe bağlı olarak kuruluş işlemleri, mali müşaviriniz tarafından yapılır.

Basit

100₺/Ay
 
100 Fatura
e-Fatura | e-Arşiv
Ön Muhasebe
Hemen Başlayın

İşletme

200₺/Ay
 
100 Fatura
e-Fatura | e-Arşiv
Ön Muhasebe
Hemen Başlayın

Serbest Meslek

250₺/Ay
 
100 Fatura
e-Fatura | e-Arşiv
Ön Muhasebe
Hemen Başlayın

Limited

750₺/Ay
 
1.000 Fatura
e-Fatura | e-Arşiv
e-Defter
Ön Muhasebe
Talep Edin

Anonim

1.000₺/Ay
 
1.000 Fatura
e-Fatura | e-Arşiv
e-Defter
Ön Muhasebe
Talep Edin
Yalnızca Limited ve Anonim Şirket kuruluşlarında tek defaya mahsus 1.000₺ ilave hizmet bedeli alınır.

*KDV hariç fiyatlardır.

İlave e-Fatura Kontör Fiyatları

50 Fatura

15₺

100 Fatura

23₺

200 Fatura

38₺

500 Fatura

85₺

1.000 Fatura

165₺
Daha fazlası için iletişime geçin.

*KDV hariç fiyatlardır.

Ek Hizmetler

Sanal Ofis

60₺/Ay
Stopaj ödemeden resmi şirket adresi olarak gösterin.
Posta ve kargolarınızı sizin adınıza teslim alıp, saklayalım.
Hemen Başlayın

Evrak Teslim

60₺/Ay
Masraflarınızı her ayın ilk haftası gelip sizden alalım,
tüm işlemlerinizi hallettikten sonra size teslim edelim.
Hemen Başlayın
İlave Ücretler

Tüm ücretler taban fiyatlar olup faaliyet alanınıza göre değişkenlik gösterebilir. Merkez işyeri dışında eklenecek her yeni şube, adres değişikliği, pay devri, personel çalıştırma, sermaye arttırımı, çoklu KDV uygulama, dış ticaret işlemleri gibi bazı belirli durumlarda, sizlerden onay alınarak ilave ücretler uygulanabilir.

We can connect you with a certified tax expert. When your books are ready, they’ll file your taxes for as little as $180. Call us at 1 (888) 760 1940 to discuss the options.

Özel Fiyatlandırma

Şirket türünüze özel fiyatlandırma seçenekleri sayesinde, paketinizi dilediğiniz zaman yükseltin.

Süresiz Destek

Hafta içi 09:00-18:00 saatleri arasında
süresiz destek alırsınız.

İptal Edebilme

Sizi asla zorlamayız. Dilediğiniz zaman iptal edin.
Tüm verilerinizi teslim ederiz.

Detaylar

Basit usulden yararlanabilmek için, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen şartlara sahip olmak gerekir.

 1. Kendi işinde bilfiil çalışması ya da bulunması.

 2. İnternet üzerinden satış yapmaması.

 3. İşyeri mülkiyeti işyeri sahibine ait ise emsal kira bedelinin,kiralanmış olması halinde ise yıllık kira bedeli toplamının,2018 yılı için; büyükşehirlerde 7.400₺ 'yi, diğer yerlerde ise 4.900₺ 'yi aşmaması.

 4. Alım-Satım işi ile uğraşanlar için; satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alım tutarlarının; 2018 yılı için 100.000₺ 'yi veya yıllık satış tutarının 148.000₺ 'yi aşmaması.

 5. Hizmet işleri ile uğraşanlar için bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 2018 yılı için 49.000₺ 'yi aşmaması.

 6. Hem alım satım hem de hizmet faaliyetlerinin bir arada yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 2018 yılı için 100.000₺ 'yi aşmaması gereklidir.

  Basit Usule Tabi Olmanın Sağladığı Başlıca Kolaylıklar

 1. Vergi tevkifatı yapma zorunluluğu yoktur.

 2. Ücret ve kira giderleri için muhtasar beyanname verilmez.

 3. Gelirleri üzerinden 3 ayda bir peşin olarak ödenen geçici vergi beyannamesi verilmez.

 4. Basit usule tabi mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisnadır.

 5. KDV Beyannamesi verilmez.

İlk defa işe başlayanlar ile yeniden işe başlayan firmalar yıllık iş hacimlerine göre her yıl güncellenen belli tutarlarlara kadar işletme hesabına göre defter tutabilirler. Sermaye gerektirmeden gerçek kişiler tarafından kolay kurulabilen ve kolay kapatılabilen bir mükellefiyet türüdür. Hesap dönemi sonundaki mal mevcudunun değeri hasılata, hesap dönemi başındaki mal mevcudu giderlere ilave olunur. Hasılat satış tutarlarını içerir, giderler dönem içi alış tutarlarını içerir.

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden çok şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Serbest meslek erbabına örnek vermek gerekirse; Doktor, Avukat, Mimar, Mühendis ve Müşavirleri sayabiliriz.

Limited şirketler asgari 10.000₺ sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Ünvanlarında ‘Limited Şirket’ ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25₺ veya bunun katları olması gerekir. Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur.

Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Bilanço esasına göre defter tutarlar.

Anonim şirketler; asgari 50.000₺ sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Ünvanlarında ‘Anonim Şirket’ ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur.

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Bilanço esasına göre defter tutarlar.